BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG JURIDISK MEDDELELSE

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

AB Volvo (publ) og Volvo Truck Corporation sætter stor pris på din interesse i vores produkter og dit besøg på vores websted http://www.volvotrucks.com/

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og juridiske meddelelse gælder generelt for Volvo Groups websted. Der kan dog findes yderligere information om beskyttelse af personlige oplysninger på det specifikke websted for de forskellige virksomheder i Volvo Group eller på Volvo Groups websteder, hvor der tilbydes særlige funktioner.

Personlige data

Hos Volvo Truck Corporation er det vores intention at give dig så meget kontrol som muligt over dine personlige oplysninger. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at besøge vores websted. I nogle tilfælde kan vi dog være nødt til at bede om personlige oplysninger om dig. Alle personlige oplysninger, du leverer til os (inklusive, men ikke begrænset til, din e-mailadresse) bruges til følgende formål:

Hvis du giver os personlige oplysninger for at modtage information fra os (f.eks. brochurer og kataloger), indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Disse oplysninger gør det muligt for os at opfylde din anmodning om information. Hvis du læser eller downloader information, sporer vi besøget. Det hjælper os med at levere skræddersyet information til dig og giver os ved hjælp af cookies oplysninger om, hvilke dele af webstedet der besøges – se mere nedenfor.

De indsamlede eller lagrede oplysninger om dig er udelukkende til intern brug i Volvo Truck Corporation.

Webstedet kan indeholde links til websteder, der ikke tilhører Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation er ikke ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger på sådanne websteder.

Du kan kontakte Volvo Truck Corporation, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler personlige data, der vedrører dig (f.eks. navn, e-mailadresse). Kontaktoplysninger til Volvo Truck Corporation kan ses nederst på denne side. Hvis nogen af dine data er ukorrekte, er du berettiget til at få dem rettet. Du har desuden ret til (efter skriftlig og personligt underskrevet anmodning, en gang pr. kalenderår og uden beregning) at modtage oplysninger fra os om blandt andet, hvilke dele af dine personlige oplysninger vi behandler og til hvilket formål.

Cookies

Cookies bruges på Volvo Truck Corporations websted. En cookie er en lille tekstfil, der indeholder tekstoplysninger, som lagres på din computer. Vores formål med at bruge cookies er at give dig en bedre oplevelse som besøgende på vores websted.

Der bruges følgende tre slags cookies på Volvo Truck Corporations websted:

1. Den første slags gemmer en fil permanent på din computer og bruges til at opdatere webstedet med ny information, der er lagt op siden dit seneste besøg. Information på webstedet, der ikke er blevet ændret siden dit seneste besøg, indlæses lokalt på din computer, så den kan åbne webstedet hurtigere.

2. Den anden slags, der kaldes en sessionscookie, bruges, når du surfer på et websted. Den formidler en midlertidig overførsel af oplysninger mellem din computer og webstedet. Sessionscookies gemmes ikke permanent på computeren. De forsvinder, når du lukker browseren på din computer.

3. Den tredje slags bruges til statistiske formål, dvs. til at indhente oplysninger om, hvor mange besøgende vi har på de forskellige dele af vores websted.

Medmindre det er specifikt angivet et andet sted anvendes cookies aldrig af Volvo Truck Corporation med det formål at indsamle personlige oplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse eller lignende. Alle oplysninger, der indsamles via vores brug af cookies, indsamles dermed som anonyme oplysninger.

Hvis du ikke vil acceptere, at Volvo Truck Corporations bruger cookies på vores website, kan du ændre browserindstillingerne eller dine præferencer, så browseren afviser cookies. På grund af den teknologi, vi anvender på vores websted, vil webstedet dog ikke fungere korrekt uden brug af cookies.

Juridisk meddelelse Meddelelse om ophavsret

Indholdet af websitet tilhører © 2002 AB Volvo (publ) (eller dennes datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dennes licensgivere), SE-405 08 Gøteborg, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes.
Information på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder og lyd, må ikke gengives, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra AB Volvo (publ)., medmindre det udelukkende er til privat brug, eller hvor andet er angivet. Ændringer af indholdet på webstedet er strengt forbudt.

Nogle dele af webstedet kan indeholde billeder, der er underlagt ophavsrettighederne tilhørende leverandørerne af disse. 

Varemærker:

Medmindre andet er angivet på webstedet, er viste mærker, virksomhedslogoer og emblemer som f.eks. det symbol, der vises nedenfor, underlagt de varemærkerettigheder, der tilhører Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dennes datterselskaber).

 

Volvo

 

Ingen garantier eller erklæringer

INFORMATION PÅ DETTE WEBSTED LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES". VOLVO GROUP ER I INGEN TILFÆLDE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART ELLER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGESKADER I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE WEBSTEDER, SOM WEBSTEDET HAR HYPERLINKS TIL, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF INDTJENING, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA I DIT INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

Volvo Group giver ikke nogen garantier og/eller erklæringer om noget andet websted, som du måtte få adgang til via dette websted. Sådanne garantier og/eller erklæringer gives kun som en ekstra service og betyder ikke, at Volvo Group godkender eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller anvendelsen af et sådant websted. Det er desuden dit eget ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler og sikre, at alt, du vælger at bruge, er fri for f.eks. virus, orme, trojanske heste og andre skadelige elementer.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl.

Oplysningerne på dette websted kan til enhver tid blive ændret uden forudgående varsel eller forpligtelser.

Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Volvo Group-produkter, -serviceydelser osv., der ikke er offentliggjort eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af disse oplysninger kan ikke garanteres, specielt ikke da disse oplysninger er underlagt ændringer, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne henvisninger betyder ikke, at Volvo Group har til hensigt at gøre sådanne produkter, serviceydelser osv. tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale forhandler for fuldstændige oplysninger om de produkter, serviceydelser osv., som du vil kunne bestille. 

Kommentarer, spørgsmål eller forslag

Bemærk, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, ideer eller andre indsendelser ikke betragtes som fortrolige eller ejendomsbeskyttede. Når du indsender oplysninger eller materiale, giver du AB Volvo (publ) og Volvo Group ubegrænset, uigenkaldelig licens til at bruge, gengive, vise, fremføre, ændre, overføre og distribuere dette materiale eller disse oplysninger, og du accepterer også, at AB Volvo (publ) og Volvo Group har tilladelse til frit at benytte alle ideer, koncepter, viden eller teknikker, som du af en hvilken som helst grund indsender til os.

Specifik software, der er tilgængelig på webstedet

Al software, der måtte være tilgængelig til download på dette websted ("Softwaren"), er ophavsretsbeskyttede værker tilhørende AB Volvo (publ) (eller dennes datterselskaber) og/eller dennes leverandører.

Brug af Softwaren er underlagt vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, der medfølger eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftalen"). Medmindre andet er angivet i Licensaftalen, må Softwaren udelukkende downloades til brug af slutbrugerne. Enhver gengivelse eller videredistribution af Softwaren, der ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen, kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner.

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN PÅ ENHVER ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ GENGIVELSE ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT.
SOFTWAREN GARANTERES, HVIS OVERHOVEDET, UDELUKKENDE I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. MED MINDRE ANDET ER ANGIVET I LICENSAFTALEN FRASIGER VOLVO GROUP SIG ALLE GARANTIER OG VILKÅR I FORHOLD TIL SOFTWAREN, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG UNDLADELSE AF KRÆNKELSE.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om ovenstående afsnit, er du altid velkommen til at kontakte AB Volvo (publ) via Volvo Truck Corporations kontaktside.